Mamy na stronie: 30552 materiałów

atmosfera - dostępne wypracowania

  •  Źródłem kwaśnych deszczów, zagrażających zarówno lasom jak i zabytkom, jest zanieczyszczenie atmosfery. Te żrące...
  • W powszechnym przekonaniu, kształtowanym przez media, klimat Ziemi ociepla się. Wini się za to człowieka, który zwiększa naturalny efekt...
  • 1.Warstwa ozonowa w troposferze utworzyła się najprawdopodobniej około 500-400 mln lar temu i umożliwiła pojawienie się życia na lądzie...
  • Atmosfera-to powłoka ziemi złożona z mieszaniny gazów, drobnych cząstek i stałych Ciekłych, czyli aerozoli. Stałe składniki...
  • Powstanie atmofery : 1 brak olnego telenu - faza astralna 2.fotoliza wody powstanie wolnego tlenu w postacie o2 i o3 3. Wzrost ilości gazów...
«
»