Mamy na stronie: 30552 materiałów

białka - dostępne wypracowania

  • Jest różne u różnych form zwierzęcych. Zwierzęta żyjące na lądzie przystosowują się do braku wody :-    owady...
  • TRANSFORMACJA-    zjawisko to zostało wykryte u bakterii-    w pewnych warunkach, jeżeli w podłożu, gdzie żyją...
  • 1.Makroelem.-Pierwiastki wyst.w suchej masie org. w ilościach przekraczających 0,01%. 2.Mikroelem.-są to pierwiastki, których udział w...
  •  Enzymy, grupy białek działających w komórkach i płynach ustrojowych żywych,organizmów jako biokatalizatory reakcji...
  • Cukry Proste :BiozyPentozy : ( ryboza, dezoksyryboza )heksozy :( glukoza, fruktoza )Dwucukry: maltoza,laktoza,sacharozaWielocukry: glikogen,...
  • Budowa białek . Podstawową jednostką budulcową jest aminokwas zbudowanych z dwóch charakterystycznych grup: grupy aminokwasowej NH2 i gr....
  • Białka w naszym organizmie tworzą się dzięki ekspresji genów. Zawarta w nich informacja jest odszyfrowywana i używana do wytwarzania...
«
»