Mamy na stronie: 30552 materiałów

decyzja - dostępne wypracowania

  • Dramat trudnego wyboru od zarania dziejów towarzyszył człowiekowi w jego zmaganiach ze światem. Problem wolnej woli i związanej z nią...
  • Pod koniec panowania Augusta III Sasa nastąpił rozkład wew. państwa. Wobec bezwolności władcy władzę sprawowali karierowicze i miernoty, z...
  • W czasie panowania Zygmunta I utrwaliła się zgodnie z konstytucją Nihil novi pozycja sejmu walnego i ustaliła jego organizacja. Sejm walny...
  • Konferencja w Teheranie odbyła się w dniach od 28 listopada do 1 grudnia 1943 roku.Zasadniczym jej tematem było uzgodnienie...
  • PAŃSTWO MIESZKA I Historycznie pierwszym królem Polski był Mieszko I. Jednak w kronice Galla Anonima jest zapisane, że Mieszko miał...
«
»