Mamy na stronie: 30552 materiałów

dna - dostępne wypracowania

  • TRANSFORMACJA-    zjawisko to zostało wykryte u bakterii-    w pewnych warunkach, jeżeli w podłożu, gdzie żyją...
  • Zjawisko transkrypcji to zjawisko powstawania rodzajów RNA ( t, m, r, )    -    euchromatyna – proste...
  • Jądro znajduje się w każdej komórce. Organizmy zawierające w komórkach jądra należą do eukariota. Organizmy z komórkami...
  • MITOZA-Interfaza-składa się z 3 okresów:G1-wzrost jądra;S-replikacja DNA i białka histonowego;G2-powiększanie jądra....
  • Budowa nukleotydu DNA nazywa się inaczej kwasem deoksyr........-kwas fosforowy P-cukier peutoza(węglowy) deoksyrboza-jedna z zasad azotowych:...
  • Dziedziczenie cech zależy od określonej sekwencji nukleotydów w DNA . Istnieje dużo czynników tzw. Mutagenów , które...
  • DNA opisuje istotne dla funkcjonowania komórki związki takie jak: rRNA wchodzący w skład rybosomów, tRNA zaangażowany w syntezę...
  • MITOZA OKRES G1 - rozpoczyna się bezposrednio pa zakonczeniu poprzedniej mitozy.brak replikacji dna , przewaga procesów syntezy nad procesami...
  • Etap transkrypcji:zachodzi na terenie jądra komórkowego i polega na przepisaniu informacji genetycznej z DNA na RNA.-transkrypcja zachodzi...
«
»