Mamy na stronie: 30552 materiałów

kościół - dostępne wypracowania

  • VII.    MONARCHIA STANOWA JAGIELLONÓW (1386-1505)1.    Podstawy geograficzne monarchii...
  • Sytuacja w jakiej doszło do reformy chrześcijańskiej. W drugiej połowie XV wieku nastąpił wzrost zamożności społeczeństwa, zaczęły...
  • Pozycja Kościoła w państwie opierała się na potędze materialnej i duchowo -moralnej. Całe szkolnictwo (szkoły przyklasztorne -Akademia...
  • 1. Sytuacja w Czechach przypominała trochę Polskę doby Łokietka ( silny wpływ żywiołu niemieckiego rywalizującego z czeskim ). Znalazło to...
  • Na początku XV w. nadal istnieją problemy : schizmy, herezji, reformy, a nawet ulegają zaostrzeniu. W 1409r. kardynałowie ze środowiska...
  • Polska zetknęła się po raz pierwszy z chrześcijaństwem w IV w. Kiedy to rzymscy kupcy, którzy byli chrześcijanami, handlowali z polskimi...
  • Oświecenie było pierwszą w nowożytnych dziejach formacją kulturową całkowicie świadomą swojego istnienia . Życie społeczne i kulturalne...
  • Średniowiecze trwało w Europie od IV/V w. n.e. do XV w., a w Polsce od X do XV wieku. W hierarchii średniowiecznego społeczeństwa najważniejsze...
  • Na początku w państwie Rzymskim był religia poligeniczna, którą zapożyczyli od Greków. Dlatego też ich bogowie byli...
  • Pomimo ciągłych najazdów z zewnątrz, na początku XI w. średniowieczna Europa zaczęła nabierać coraz wyraźniejszych kształtów...
«
1 | 2 | 3 » »»