Mamy na stronie: 30552 materiałów

państwo - dostępne wypracowania

  • PROBLEMY POLITYCZNEPRÓBY REFORM - SEJM KONWOKACYJNY 1764Pod koniec panowania Augusta III Sasa nastąpił rozkład wewnętrzny państwa. Wobec...
  • PROBLEMY POLITYCZNEPRÓBY REFORM - SEJM KONWOKACYJNY 1764Pod koniec panowania Augusta III Sasa nastąpił rozkład wewnętrzny państwa. Wobec...
  • MIESZKO I Mieszko I ok. 965 r. przyłączył do państwa Polan (Wielkopolski) Kujawy. W latach 967-972 podbił Pomorze Zachodnie (rywalizacja z...
  • Drugi rozbiór Polski stał się nie tylko końcem państwowości ale i gospodarki. Wprowadzona przez zaborców rabunkowa eksploatacja...
  • BUDŻET PAŃSTWA - plan finansowy państwa dotyczący jego dochodów i wydatków związanych z realizacją przyjętej polityki...
  • IV.    WCZESNY FEUDALIZM POLSKI (OD POŁOWY X DO KOŃCA XII W.)1.    Poglądy historiografii na genezę państwa...
  • Rozpoczynając rozważania nad problemem czy władza jest obowiązkiem, przywilejem czy też przekleństwem, warto się najpierw zastanowić, czym...
  • Władza to przywilej, obowiązek czy przekleństwo?Rozpoczynając rozważania nad problemem czy władza jest obowiązkiem, przywilejem czy też...
  •          1795  rok  to  data  przełomowa  w  historii II Rzeczypospolitej....
  • Przyszłość jest pojęciem względnym. Wszystko to, co zdarzy się w czasie bliższym lub dalszym, zależy głównie od Nas samych. To My...
«
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 » »»