Mamy na stronie: 30552 materiałów

polska - dostępne wypracowania

  • „Cichociemni” – nazwa specjalnego oddziału Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (W. Brytania), przeznaczonego do szkolenia i...
  • 17 września 1939 Ruscy atakują Polskę. Pretekstem miał być fakt, że ZSRR chce się bronić przed anarchią w Polsce. 1 milionowa armia czerwona...
  • Strukturalnym przemianom Polski XIII w. towarzyszył proces lania się granic zewnętrznych państwa. Aż do tego czasu bowiem na wielu odcinkach...
  • Dokonania i porażki Jana III Sobieskiego. Wojny z Turcją w II poł. XVII w. Jan Sobieski należał do partii francuskiej, a to z tego powodu, że...
  • Dzieło Sejmu 4 - letniego (1788 - 1792) 1 ) sytuacja wokół Polski 2 ) motywacje i cele 3 ) sposób realizacji 4 ) rezultaty Reformy...
  • Po rozbiorach i zarazem utracie niepodległości Polacy mieli dwie możliwości walki o wolność walkę zbrojną - powstania i pracę organiczną....
  • Zastanawiając się nad sensem wybuchu Powstania Warszawskiego należałoby najpierw rozpatrzyć przyczyny jego wybuchu. Jednym z ważniejszych...
  • POLITYKA ZAGRANICZNA OSTATNICH JAGIELLONÓW Na przeł. XV i XVI przedstawiciele dynastii Jagiellonów zasiadali na 4 tronach Europy :...
  • Tereny pod okupacją niemiecką podzielono na tereny wcielone do Niemiec i obszar generalnego gubernatorstwa; wcielono je na mocy decyzji z 8...
  • Na początku lat dwudziestych panował w polsce ustrój demokracji parlamentarnej. Nie sprawdził się on ponieważ:-słaba władza...
«
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 » »»