Mamy na stronie: 30552 materiałów

premier - dostępne wypracowania

  • W lutym 1956 roku na XX Zjeździe KPZR w Moskwie Nikita Chruszczow wygłosił tajny referat, w którym ujawnił zbrodnie stalinizmu. Został...
  • W różnych momentach epoki porozbiorowej łączono na-dzieje polskie na odzyskanie niepodległości z dwiema okolicz-nościami : z...
  • Prezydent Krajowej Rady Narodowej XII 1944 - II 1947 Bolesław Bierut Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej II 1947 - XI 1952 Bolesław Bierut...
  • Rząd współtworzy władzę wykonawczą (obok prezydenta). Stanowią go: premier, wicepremierzy - mogą lecz nie muszą być, ministrowie oraz...
«
»