Mamy na stronie: 30552 materiałów

rzeźba - dostępne wypracowania

  • SZTUKA ROMAŃSKA Od X do XIII wieku Nazwa pochodzi z łacińskiej Rzymu – Roma i oznacza jej podporządkowanie rzymskiej władzy kościelnej....
  • SZTUKA ODRODZENIA Architektura Budowle tej epoki były był wzorowane na budowlach antyku, odznaczały się doskonałą równowagą i harmonią...
  • Arcitektura: Kościół romański: 2 lud 4 nawy boczne 1 nawa główna, dubowant na wzór krzyza łacińskiego, nawa główna...
  • Dziedzina plastycznej twórczości symbolicznej, której przedmiotem jest kształtowanie kompozycji trójwymiarowych, na...
  • Terenoznawstwo – dziedzina topografii obejmująca ogół wiadomości o terenie, mapach topograficznych i sposobach orientowania się w...
  • Sztuka średniowiecza odgrywała rolę wspomagającą w stosunku do religii. Ze względu na odmienność form wyrazu stały przed nią nieco inne...
«
»