Mamy na stronie: 30552 materiałów

upadek - dostępne wypracowania

  • Drugi rozbiór Polski stał się nie tylko końcem państwowości ale i gospodarki. Wprowadzona przez zaborców rabunkowa eksploatacja...
  • Sejm konwokacyjny-1764r.:1.Usprawnienieregulaminu obrad sejmowych2.Zakaz składania przysięgi na instruk. poselskie3.Ujednolicenie systemu miar i...
  • Cesarstwo przetrwało VII wieków, wykazując stabilność nieporównywalną z jakimkolwiek wielkim państwem archaicznym. Zawdzięczało...
  • Współcześni historycy tłumaczą upadek cesarstwa zachodniorzymskiego na dwa sposoby: Jedni upatrują jego przyczyny w długotrwałych...
  • Wraz ze śmiercią Kommodusa cesarstwo weszło w stadium kryzysu , który trwał przez cały wiek trzeci . Źródeł jego należy...
  • Nawet energiczna działalność Traugutta nie mogła zapobiec klęsce. Rosjanie rozbili kolejno oddziały Borelowskiego i Czachowskiego, Mackiewicza...
  • Jagiellonowie - to dynastia królewska wywodząca się od Władysława Jagiełły , panująca na Litwie w latach 1377-1434 i 1440 - 1572 , a w...
  • Pod koniec lat dwudziestych XIX wieku Austria, Rosja i Prusy nie dotrzymywały obietnic składanych Polakom. Podpisana w 1815 roku przez Aleksandra I...
  • Większość twórców literackich opiera fabułę swych dzieł na losach bohaterów wyróżniających się spośród...
  • Jednym z poważniejszych problemów psychologicznych i moralnych jest zagadnienie postawy życiowej. Każdy człowiek dorastając i szukając...
«
1 | 2 » »»