Mamy na stronie: 30552 materiałów

Grammar

DIFFERENT CONSTRUCTIONS
 
WANT TO
I want to stay here. Do you want to stay here? I don’t want to stay here.
She wants to stay here. Does she want to stay here? She doesn’t want to stay here.
 
WOULD LIKE TO
I would like to work here. Would you like to work here? I would not like to work here.
 
WOULD PREFER TO
She would prefer to buy a small car. Would she prefer to buy a small car? She would prefer not to buy a small car.
 
WOULD RATHER
He would rather live in France. Would he rather live in France? He would rather not live in France.
I would rather you paid in cash. I would rather you didn’t pay by cheque.
 
MAKE SOMEBODY DO SOMETHING
She makes me learn hard. They make us get up early in the morning. I made them do it. They will make you change job.
 
LET SOMEBODY DO SOMETHING
They let us stay till Monday. I will let you watch this film. Will you let her do it? They let us play tennis yesterday.
 
HAD BETTER
I had better ring him now. You had better do it now. You had better not be late. Hadn’t you better ask him?
 
WISH
Czas teraźniejszy: I haven’t got a car. I wish I had a car. I don’t know the answer. I wish I knew the answer. I don’t have a dog. I wish I had a dog.
Czas przeszły:   I wasn’t there. I wish I had been there. I forgot about her birthday. I wish I had not forgotten her birthday.
Czas przyszły:   It will not rain. I wish it would rain. She will have troubles. She wishes she would not have troubles. I am not rich. I wish I...
Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT