Mamy na stronie: 30552 materiałów

Antyk i Biblia (notatki)

1. Biblia i mitologia jako źródła kultury europejskiej.
                       
                        B I B L I A : Stary (46 ksiąg) i Nowy (27 ksiąg) Testament.

S.T.- występują księgi królewskie, historyczne, prorockie, dydaktyczne oraz Pięcioksiąg Mojżeszowy.
N.T.- składa się z czterech Ewangelii, Listów Apostolskich, Dziejów Apostolskich, Apokalipsy św. Jana.
P r z e k ł a d y:
* do czasów reformacji dopuszczano tylko tłumaczenia na łacinę.
* najstarszy przekład Septuaginta (grecki) III. p.n.e. tylko Pięcioksiąg.
* Wulgata (łaciński) IV w.n.e.- św. Hieronim.
* Tysiąclecia 1966r.pl.

B. w k u l t u r z e:
religijno - moralna: przykazania dekalogu stanowią podstawę stosunków międzyludzkich niezależnie od wyznania;
kulturowa: natchnieniem myślicieli, artystów i pisarzy; inspiracją dla literatury, rzeźby, malarstwa i muzyki; skarbcem wzorców osobowych i postaw, symboliki; niektóre wersety bib. wchodzą poprzez wykorzystywanie ich w tekstach literackich do potocznego użytku (np. "Sodoma i Gomora", " trąby jerychońskie"); Europa stanowiąca niegdyś wspólnotę kulturową, w której Bib. była niepodważalnym autorytetem. Literatura polska była mocno zakorzeniona w Bib. i tradycjach chrześcijańskich od "Bogurodzicy" do współczesnych
Mapy współczesne
Allegro.pl - Sprawdź jak niskie są nasze ceny!
www.allegro.pl
  utworów.

M I T O L O G I A:

            M i t - jest opowieścią, która wyraża i organizuje wierzenia...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT