Mamy na stronie: 30552 materiałów

Antyk cechy epoki ....

ANTYK
Mity jako element składowy kultury antycznej.
1. Antyczna kultura grecka i rzymska jako czynnik, który na długie wieki zdeterminował europejskie kanony piękna z uwagi na to, że jej dzieła uznano za doskonałe, klasyczne, mogące służyć jako wzór do naśladowania (łac. classicus -wyuczony w klasie, doskonały). 2. Starożytna Grecja (przede wszystkim zaś jej dwie krainy Attyka i Jonia) jako ośrodek bujnie rozwijającego się życia kulturalnego w V i IV w. p.n.e.; rozwinął się wówczas dramat i teatr, powstało wiele wybitnych dzieł epiki i liryki, ukształtował się utożsamiany z ideałem ustrój społeczny noszący nazwę demokracji ateńskiej.3. Zapoczątkowanie w dobie starożytności rozwoju historiografii czyli dziejopisarstwa, dramatu i teatru, powstanie dzieł liryki i epiki, które stały się wzorem do naśladowania dla literatów wielu następnych pokoleń, są także źródłem inspiracji twórczej w czasach nam współczesnych.4. Szczególna popularność mitów czyli baśni i legend o bogach i herosach w kulturze antycznej (wynikała ona z antropomorficznego czyli uczłowieczającego sposobu pojmowania bogów przez starożytnych Greków - przypisywali im typowo ludzkie słabości i wady).5. Najbardziej znane spośród tych mitów: a) o Prometeuszu - mitycznym herosie, który wykradł ogień z Olimpu i dał go ludziom, za co został surowo ukarany, b) o Heraklesie wykonawcy dwunastu niebezpiecznych prac, c) o Dedalu i Ikarze pierwszych ludziach,...
Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT