Mamy na stronie: 30552 materiałów

Antyk - wstęp do epoki

Początki literatury
Ludzie nie od zawsze posługiwali się pismem. Pierwsze próby pozostawienia po sobie jakiegoś śladu, uwiecznienia swoich wy obrażeń o otaczającym ich świecie czy wierzeń miały formę malowideł ściennych pozostawionych w grotach zamieszkiwanych przez naszych praprzodków (przykładem mogą być pochodzące z okresu około 15 000 lat p.n.e. słynne freski w jaskini Lascaux we Francji czy malowidła z Altamiry w Hiszpanii - 13 500 lat p.n.e.). Była to epoka kamienna, malarze posługiwali się wtedy węglem, manganem i farbami ziemnymi.

Za prawdziwe początki literatury należy uznać wynalezienie pisma klinowego przez zamieszkujące Mezopotamię ludy Wschodu, przedstawicieli pierwszej rozwiniętej kultury w dziejach ludzkości. Pierwsze zapiski dotyczyły z reguły transakcji handlowych, umów i sprawozdań rachunkowych sporządzanych dla zarządów świątyń. Około 3000 lat p.n.e. swoje mity, hymny, bajki i przysłowia zaczęli utrwalać Sumerowie. Następnie, w okresie opanowania Mezopotamii przez Babilończyków i Asyryjczyków, nastąpiło przejęcie od Sumerów ich kultury, a wraz z nią umiejętności pisania. To właśnie w obrębie tego kręgu kulturowego powstaje, około 2000 roku p.n.e., starożytny epos o królu sumeryjskim, Gilgamesz (inaczej: Epos o Gilgameszu), znany w trzech wersjach językowych (sumeryjskiej, asyryjskiej i babilońskiej). Jest to opowieść o legendarnym władcy miasta Uruk, który dążył do zdobycia tajemnicy...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT