Mamy na stronie: 30552 materiałów

Antyk - filozofia, myśliciele, poeci -> ściąga

FILOZOFIA
CYNIZM –nauka życia zgodnego z naturą, pogarda dla dóbr materialnych drwina z autorytetów. [Diogenes-mieszkał w beczce]
EPIKUREIZM –[Epikura] jak żyć, by stale odczuwać przyjemność, która jednak polega bardziej na unikaniu bólu niż na jej aktywnym poszukiwaniu.
STOICYZM – [Zenona z Kition] nauka praktycznej sztuki życia (zarówno w szczęściu jak i nieszczęściu trzeba zachowywać spokój).
SCEPTYCYZM – nauka sztuki wątpienia, prawda jest bowiem niedostępna dla człowieka [Pyrron z Elidy]
SOFIŚCI – nauka przekonywania innych; nie ma prawd absolutnych wszystko można udowodnić za pomocą sztuki wymowy.

MYŚLICIELE
Sokrates – nauczyciel Platona; uważał, że tylko człowiek mądry może być naprawdę szczęśliwy. Mądrość łączy się z dobrem i pięknem, zło wynika z głupoty. Oskarżono go o bezbożność i deprawowanie młodzieży. Skazano go na śmierć przez otrucie cykutą. „Wiem że nic nie wiem”
Platon – twórca platonizmy, który zakładał dualizm świata: współistnienie świata idei – niedostępnego zmysłom i świata materialnego – znanego człowiekowi ale będącego jedynie cieniem,...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT