Mamy na stronie: 30552 materiałów

"Apollo i Marsjasz"

Zbigniew Herbert tworzył lirykę filozoficzną, swoje przemyślenia skupiał nad sytuacją egzystencjalną człowieka. Herbert był poetą neoklasycyzmu, w swoich dziełach odwoływał się do tradycji kultury antycznej, przykładem jest wiersz „Apollo i Marsjasz” – reinterpretacja mitu starożytnego. Tytuł dzieła nawiązuje do mitycznego starcia miedzy bogiem i Sylenem. Opowiada on przebieg pojedynku w formie wiersza białego. W utworze nie zauważamy ani rymów ani rytmu, jest to wiersz wolny, stroficzny, o nieregularnej budowie. Występują w nim także przerzutnie, podmiot liryczny nie ukazuje się w wierszu, opisuje wydarzenia z pewnego dystansu. Jest to liryka pośrednia, narracyjna.
Wiersz „Apollo i Marsjasz” jest to swoiste rozważanie nad estetyka i sztuka. Autor opisując pojedynek boga i półczłowieka poprzez metafory, przerzutnie i powtórzenia przekazuje nam bardzo istotne informacje i skłania do refleksji. Apollo w mitologii greckiej uważany był za wzór piękna, i wspaniałego łucznika. Był patronem poetów i artystów, jego atrybutami były łuk i lira. Wspierał on ludzi w cierpieniu, był łaskawy i dobrotliwy, nazywano go lekarzem dusz. W analizowanym utworze autor opisuje go jako twórcę sztuki chłodnej, pozbawionej uczuć, do której niezbędny jest „słuch absolutny”. Marsjasz natomiast był pół człowiekiem, a pół kozłem. Należał do orszaku boga Dionizosa, był ostatnim z rodu Sylenów. . Jego pasją była gra na flecie, był obdarzony...
Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT