Mamy na stronie: 30552 materiałów

Biblia - Najwspanialsza pieśń miłości (Pieśń nad Pieśniami)

Kolejną atrakcyjną pod względem literackim księgę Starego Testamentu stanowi Pieśń nad Pieśniami13 (skrót: PnP), jedyna w całym Piśmie świętym, w której nie mówi się o Bogu. W dosłownym odbiorze jest ona lirycznym poematem miłosnym i mogłaby być traktowana jako zbiór pieśni erotycznych czy weselnych. Wstęp do Pieśni nad Pieśniami w Biblii Tysiąclecia (s. 745) wyjaśnia, że mimo pewnego podobieństwa do utworów pozabiblijnych, korzeniami swymi tkwi w Biblii i jest dojrzałym owocem myśli teologicznej proroków: Ozeasza, Jeremiasza, Ezechiela oraz Deurero-Izajasza (rozdz. 40-66) o oblubieńczym stosunku Boga do narodu wybranego, a także o nawróceniu i powrocie narodu-oblubienicy po wielu niewiernościach do laski. Powrót ren, dzięki bezgranicznemu miłosierdziu Obrażonego, ma w sobie całą świeżość pierwszej miłości (por. Iz. 54, 4-10) i całą radość zaślubin. Tę miłość można odnosić też do więzi łączącej Chrystusa z Kościołem (interpretacja wybiegająca w Nowy Testament) albo - z człowiekiem indywidualnym. Może ona też dotyczyć relacji: Bóg - Maryja (jako Jego dziewicza Oblubienica). Takich interpretacji można szukać nadal. W każdym razie „najdoskonalsza z pieśni” domaga się interpretacji głębszej, alegorycznej. Za taką przemawia też charakterystyka występujących tu postaci. Oblubieniec jest doskonały, zaś Oblubienica - ukazana w procesie rozwoju, dojrzewania.

Autorstwo biblijnej pieśni miłosnej nie...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT