Mamy na stronie: 30552 materiałów

Biblia - Prorocki charakter Księgi Izajasza

Księga Izajasza należy do  pism prorockich Starego Testamentu. Zawiera prorocze mowy i utwory poetyckie, poprzez które autor naucza, wychowuje, piętnuje wady charakteryzujące społeczeństwo judzkie (por. fragment zamieszczony w podręczniku szkolnym: Przekleństwa na Judę17), przepowiada upadek niewiernych, ale też - ocalenie tych, którzy przestrzegali zasad moralnych i odrodzenie dzięki nim narodu izraelskiego.

Izajasz (hebr. Jeszaja = „Zbawieniem jest Jahwe” lub „Jahwe, zbaw!”) zajmuje pierwsze miejsce wśród proroków ze względu na wielką spuściznę literacką oraz na doniosłość swej teologii i proroctw mesjańskich. Pochodził ze znakomitej rodziny jerozolimskiej, może nawet spokrewnionej z rodziną królewską. [...] Urodził się około r. 765 przed Chr. [...] Wraz z powołaniem otrzyma Izajasz niełatwą misję wobec narodu. Miał nawoływać do poprawy z grzechów, zapowiadać zagładę królestwa Izraela i Judy jako karę za niewierność Bogu (rozdz. 6). Działalność jego idzie w trzech kierunkach; politycznym, etycznym i religijnym.18

Pisma proroka zgrupowane są w trzy zbiory, które są przekazem sformułowanym przez uczniów Izajasza. Pierwszy (Księga gróźb) zawiera mowy przeciw Dudzie i Jerozolimie, ale też pocieszające zapowiedzi mesjańskie. Drugi stanowi Księga pocieszenia Izraela z wyraźną wizją nadchodzącego Mesjasza, który przez swoją mękę i śmierć wyzwoli ludzi z niewoli grzechu. Trzecia część (Księga triumfu) pociesza...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT