Mamy na stronie: 30552 materiałów

Biblia - charakterystyka

Biblia:

ukazuje dzieje narodu izraelskiego
zawiera pouczenia - ma charakter dydaktyczny
wprowadza pojęcia dobra i zła, nagrody i kary
formułuje nakazy i zakazy moralne
Zawiera wiele rodzajów literackich:

Epika
poemat opisowy (ks. Rodzaju)
biografia (Ewangelia)
powieść obyczajowa
przypowieść
kroniki (ks. Kronik)
epistolografia (listy apostołów)
zbiór praw
Liryka
pieśń miłosna ("Pieśń nad Pieśniami")
hymn ("Hymn do miłości")
psalm
tren
Dramat
"Pieśń nad Pieśniami"
ks. Hioba
Treści, ich układ, cechy typowe Starego Testamentu

Biblia to zbiór ksiąg religijnych, uznanych za święte przez dwie religie: Judaizm i Chrześcijaństwo. Wszystkie księgi dzielą się na dwie części: Stary i Nowy Testament. Księgi Starego Testamentu powstawały przez ponad 100 lat (XIII w. p.n.e.- I w. n.e). Na treść tego utworu składają się zagadnienia filozoficzne, etyki i prawa kultu religijnego. Księgi Starego Testamentu napisane były w języku hebrajskim, aramejskim i greckim. Dzielą się na księgi dydaktyczne, prorocze i historyczne.

Kosmogonia biblijna

Badacze twierdzą, że opis stworzenia świata jest poematem, a nie kroniką wydarzeń. Sześć dni stworzenia świata to jakby sześć strof swoistej pieśni z refrenem. W początkowych trzech strofach jest mowa o oddzieleniu światła od ciemności, mórz od lądów i o pojawieniu się roślinności. Kolejne trzy zwrotki mówią o stworzeniu nieba ze słońcem, księżycem, gwiazdami, w...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT