Mamy na stronie: 30552 materiałów

Biblia – podsumowanie

W różnych epokach literackich akcent biblii pojawia się w pięciu zasadniczych motywach: apokalipsy, „marność nad marnościami” z księgi Kocheleta, cierpienie Chrystusa, motyw genezyjski, niezawinionego cierpienia z księgi Hioba.

1. Motyw Apokalipsy ukazywany jest w różnych aspektach. Widzenie całościowe, zawężanie do wymiaru katastroficznego, wizje Apokalipsy przewidywanej, Apokalipsa spełniona. Juliusz Słowacki (Uspokojenie) widział zmartwychwstanie narodu do wolności, Zygmunt Krasiński (Nie-Boska komedia) jako przejście do nowego życia, Adam Mickiewicz (Dziady) widzenie ks. Piotra stylizował na apokaliptyczno-profetyczne. Jako przedstawiciel Młodej Polski, Jan Kasprowicz wyraża bunt przeciw Bogu i rozpatruje pojęcie dobra i zła. W XX – leciu międzywojennym Czesław Miłosz (Roki, Walc) i Józef Czechowicz (Żal) wojnę ukazywali jako sprawdzian dla człowieka z człowieczeństwa, koniec świata w sensie fizycznym i moralnym. Współcześni poeci (Czesław Miłosz, Krzysztof Kamil Baczyński, Zofia Nałkowska, Tadeusz Borowski, Hanna Krall, Kazimierz Moczarski, Miron Białoszewski, Tadeusz Konwicki) przewidywali upadek świata jako wizje apokalipsy spełnionej.

2.Motyw „marność nad...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT