Mamy na stronie: 30552 materiałów

Biblia - poetycka modlitwa w formie psalmów

Księga Psalmów wyróżnia się  (obok Pieśni nad Pieśniami) szczególnym zagęszczeniem pierwiastka poetyckiego. Dzięki wielkiej urodzie literackiej psalmy biblijne były niejednokrotnie tłumaczone przez poetów, którzy starali się oddać nie tylko zawartą w nich myśl, ale także walory artystyczne tych poetyckich modlitw.

Pismo święte zawiera 150 utworów określanych wspólnym mianem Księga Psalmów. W ciągu wieków utrzymywał się pogląd, że autorem zawartych w niej tekstów jest król Izraela, Dawid, panujący ok. 1010-970 r. p.n.e. Szczegółowe badania pozwoliły stwierdzić, że cały zbiór psalmów nie jest dziełem jednego twórcy, ale zestawem tekstów podobnych pod względem formy, które powstawały na przestrzeni wieków (pojedyncze utwory przypisywane są Mojżeszowi, Salomonowi, Asafowi, Korachitom, Ezrachitom i in.). Kim był Dawid, twórca prawdopodobnie znacznej liczby tych utworów?

Biblia kilkakrotnie wspomina o nim jako o poecie i człowieku szczególnie muzykalnym (1 Sm 16, 18-23; 18, 10) oraz o jego zainteresowaniu liturgią (2 Sm 6, 5-16; 1 Krn 15, 28). Jako król miał do spełnienia wyjątkowo trudne zadanie - doprowadzić do zjednoczenia plemion izraelskich w jeden zintegrowany naród. Drogą zręcznych politycznie małżeństw i koligacji potrafił Dawid zapewnić sobie przyjaźń sąsiednich książąt i ościennych klanów.9 Żeby osiągnąć swoje polityczne cele pojął za żony wielką liczbę kobiet (także spoza narodu izraelskiego)....

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT