Mamy na stronie: 30552 materiałów

Biblia - religijno patriotyczny „krzyk z głębokości” w biblijnych Trenach (Lamentacje)

Interesującą pod względem literackim formę mają biblijne utwory o charakterze żałobnym - Lamentacje. W ich skład wchodzi pięć trenów, z których cztery konsekwentnie przestrzegają zasady akrostychu, tzn. każda strofa rozpoczyna się od kolejnej litery alfabetu greckiego. Tekst jednego trenu liczy, więc 22 zwrotki uporządkowane także pod względem rytmicznym - mają podobny rozmiar i budowę.

Utwory te opłakują klęskę królestwa judzkiego w 587/6 r. przed narodzeniem Chrystusa, związaną z najazdem Babilończyków. Punktem kulminacyjnym było tutaj zburzenie Jerozolimy i niewola babilońska. Autor nie opisuje wypadków szczegółowo, lecz tylko snuje refleksje na ich tle, wylewa uczucia żalu z przebłyskiem nadziei na przyszłość. Niektóre motywy się powtarzają, inne natomiast się uzupełniają. Elegie te są indywidualne lub społeczne; wpleciono w nie także motywy zaczerpnięte z pokrewnych gatunków literackich, jak prośba, wyznanie, upomnienia pod adresem jednostki, rozważania mędrców nad sensem cierpienia, nadzieja wysłuchania i pewność otrzymania ratunku ze strony Boga. Nie brak tam i twardych złorzeczeń pod adresem wrogów.

Ogrom klęski wiąże się z upadkiem dynastii Dawida, zburzeniem świątyni i miasta oraz odejściem Izraelitów od Boga. Lamentacje przedstawiają obraz zniszczeń i upadku moralnego. Podejmują także próbę interpretacji tych faktów jako zesłanej na ludzi kary Bożej za grzechy. Autor tekstu stara się...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT