Mamy na stronie: 30552 materiałów

Biblijne przesłanie.

"Człowiek jest dobry, mądry, spokojny, ufny w swój rozum, w myśl niepodległą, głodu, powietrza, ognia i wojny nie chce i stawia cegłę za cegłą" - Biblijne przesłanie o miłości i wierze w człowieka, jako motyw lit. różnych epok.

Biblia to tekst o szczególnym autorytecie, tekst uznawany za święty, natchniony. Nawet jeśli przyjąć że ułożony został przez Boga, spisał go człowiek posługując się dostępnymi mu doświadczeniami, pojęciami i obrazami. Z Pisma Św. czerpie cała kultura chrześcijańska. Stało się ono źródłem inspiracji artystycznej, ale także kanonem moralistów postaw ludzkich i wartości. Często nawet utwory nie zamierzone jako deklaracja chrześcijaństwa są uzależnione od Biblijnych wzorów. Miłość człowieka jest najważniejszym przesłaniem Nowego Testamentu. Chrystus nakazał kochać bliźniego, sam dając wzo rzec poświęcenia w imię odkupienia ludzkości. Przypowieści ewangeliczne zawierają wiele przykładów miłości i wiary w człowieka. Historia syna marnotrawnego wskazuje na miłosierdzie i umiejętność przebaczania, jako szczególne wartości moralne. Miłosierny Samarytanin stał się symbolem bezinteresownej miłości bliźniego bez względu na okoliczności. Ten motyw wiary, że ludzie są raczej dobrzy niż źli pojawia się w lit. różnych epok, ten temat pozostaj żywotny aż po czasy nam współczesne. Humanizm renesansowy przyniósł apologię człowieka i jego możliwości. Renesans wysoko cenił...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT