Mamy na stronie: 30552 materiałów

Bogurodzica - analiza artystyczna i językowa

Bogurodzica to najdawniejsza polska pieśń religijna. Czas powstania jest do dzisiaj wielka zagadką, zarówno dla literaturoznawców, jak i muzykologów. Przyjmuje się, że utwór napisany został pomiędzy wiekiem X a XIV. Najnowsze hipotezy naukowców są pod tym względem bardzo rozbiezne. Analiza tekstu, budowy stroficznej i jezyka pozwala domniemywać, że pochodzi ona z XIII w. Najstarszy odpis Bogurodzicy tzw. przekaz krakowski I znajduje się w zbiorze kazan łacinskich, sporządzonych w 1407 roku przrz księdza Macieja z Grochowa. Z pierwotnej, dwuzwrotkowej pieśni, "Bogurodzica" rozrosła się do kilku strof (tekst tzw. warszawski pochodzący z drugiej poł. XV w. zawiera ich aż 13).

Zarówno auturstwo części pierwotnej, jak i późniejszych rozszerzeń nie jest znane. W 1506 r. tekst tego wielkiego dzieła ukazał się w słynnym "Statucie" Jana Łaskiego z adnotacją, że jego autorem jest św. Wojciech. Jednak większość badaczy przyjmuje, że została ona napisana przez jakiegoś wykształconego zakonnika który - być możę - jest również autorem muzyki do niej. "Bogurodzica" jest przykładem pieśni religijnej, stanowi ona hymn do Chrystusa, a nie jak można by sądzić po pierwszejapostrofie - pieśnią maryjną.

Treścią pierwszej strofy jest modlitwa w której autor zwraca sie do matki Jezusa, uwielbionej przez Boga i wybranej przez Syna, który jest "Gospodzinem" (anem, Bogiem), aby zjednała "nam" Chrystusa, uzyskała u niego łaski i zesłała...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT