Mamy na stronie: 30552 materiałów

Bogurodzica - opracowanie

Nie jest znany czas i miejsce powstania tej pieśni, tym bardziej nie wiadomo nic o autorze słów i melodii. Zapewne utwór istniał początkowo tylko w przeka­zach ustnych - dwie, różniące się między sobą, wersje zapisano na początku XV wieku.

Pierwszy zapis (zwany kcyńskim) obejmuje dwie pierwsze zwrotki wraz z nutami, drugi (tzw. krakowski) aż 13 zwrotek bez nut. Oba są anonimowe, a dwie pierwsze strofy różnią się nieznacznie. Zapis kcyński (od Kcyni w pobli­żu Gniezna) jest uznawany za najbliższy oryginałowi. W 1506 roku tekst Bogu­rodzicy został zamieszczony w słynnym Statucie Jana Łaskiego (był pierwszym drukowanym polskim tekstem poetyckim). Jego autorstwo przypisywano święte­mu Wojciechowi.

15 strof Bogurodzicy, uważanych za najważniejsze, nie tworzy jednolitej ca­łości, owe zwrotki są wewnętrznie zróżnicowane. Za najstarszą część pieśni uznaje się dwie pierwsze zwrotki. Badacze nie są zgodni co do tego, kiedy one powstały. Mówi się o wieku XI, XII lub XIII, a nawet XIV. W każdym razie pieśń powstała znacznie wcześniej nim została zapisana.

Dwie początkowe zwrotki pieśni zwane są częścią archaiczną. Czytając ten fragment napotykamy na duże trudności ze zrozumieniem tekstu, który wymaga niezbędnych wyjaśnień...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT