Mamy na stronie: 30552 materiałów

Czego uczy nas współczesnych księga Hioba?

Księga Hioba należy do ksiąg mądrościowych, Starego Testamentu. Jest ona dla mnie szczególnie ważna, ze względu na zawarte w niej prawdy moralne. To one właśnie stanowią, iż dzieło to było i jest jedynym z najważniejszych dla kultury europejskiej i światowej.

Historia Hioba jest przypowieścią o nie zawinionym cierpieniu. Hiob był „mężem sprawiedliwym’, wypełniającym wszystkie nakazy Boga, miłującym Go. Został jednak skazany przez Pana na cierpienia i wystawiony na próbę. Jahwe za namową szatana, pozbawił go majątku, jego dzieci zostały zabite a on sam zachorował na trąd. Przyjaciele zarzucali mu grzech i pychę. Nakazywali mu aby przyznał się do winy i spełnił pokutę. Czy Hiob uległ namową przyjaciół? „Mąż sprawiedliwy’ zapiera się grzechu i buntuje się przeciwko Bogu. Pragnie śmierci i indywidualnego spotkania ze Stwórcą aby móc przeniknąć działania Boga. Pragnie wiedzieć, dlaczego cierpi niezasłużenie. Pomimo tego, że Hiob buntuje się przeciwko Bogu, nigdy nie zbluźni przeciw Niemu. Za swoją postawę zostanie wynagrodzony w dwójnasób.

Czego uczy nas, ludzi współczesnych ta jedna z najbardziej uniwersalnych ksiąg Starego Testamentu? Ludzie współcześni stawiają sobie pytania co Hiob: dlaczego cierpimy niewinnie? Dlaczego spadają na nas nieszczęścia i choroby choć jesteśmy bogobojni? Czy warto być niewinnym, bezgrzesznym tak, jak Hiob? Przecież był bez grzechu a Bóg zesłał na niego trąd, pozbawił go...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT