Mamy na stronie: 30552 materiałów

Człowieczeństwo

„Żyłam na świecie, ale nie dla świata”. Słowa te wypowiada bohaterka „II części Dzia-dów” A. Mickiewicza. Co te słowa znaczą dla nas? Dla ludzi obracających się pomiędzy szkołą lub pracą, a rozrywką przed komputerem, czy telewizorem. Czy wiemy co to zna-czy żyć dla świata? Być prawdziwym człowiekiem?

Wspomniany przeze mnie duch Zosi, przekazuje nam bardzo ważną naukę. Chcąc być praw-dziwym człowiekiem, należy kochać ludzi. Nie wystarczy sumiennie spełniać co-dzienne obo-wiązki wobec siebie samego. Nie po to żyjemy. Sens życia człowieka tkwi
w kochaniu, cierpieniu i współczuciu. Jednak zdecydowanie najważniejsza jest miłość. Nie-rozłącznie wiąże się z dwiema pozostałymi. Przy czym cierpienie pochodzi z bólu duszy,
a nie ciała. Ten rodzaj wywoływany jest najczęściej przez miłość. Cierpimy, bo ktoś, kogo kochamy nas zranił, zawiódł, a wiec nie okazał się być człowiekiem. Niestety na takich do-świadczeniach tworzy się nasze człowieczeństwo. Nie jest to wymysł ludzi, lecz Boga. W Bi-blii możemy przeczytać, że Bóg doświadcza tych, których kocha. Dlatego...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT