Mamy na stronie: 30552 materiałów

Dramat

Dramat to jeden z trzech rodzajów literackich. Główne cechy dramatu:
1. Utwór przeznaczony do wystawienia na scenie oraz do czytania
2. Centralne znaczenie w utworze ma akcja pokazana bezpośrednio na scenie.
3. Dramat zawiera: tekst główny (dialogi i monologi) i tekst poboczny, czyli didaskalia.
Tekst poboczny nie jest w teatrze wygłaszany i stanowi tylko wskazówkę dla inscenizatora. Zawiera także informacje o tle, zachowaniu się bohaterów, ruchu na scenie, które nie mogły znaleźć się w tekście głównym, czyli dialogach i monologach. Informacje te konieczne są dla zrozumienia akcji. Od początku swego istnienia tekst poboczny pełnił przede wszystkim funkcje informacyjne. Powiadamiał kto znajduje się na scenie, kto na nią wchodzi, kto schodzi, opisywał poczynania bohaterów, które nie wyrażają się w słowie, a mają dla dalszego toku akcji duże znaczenie.

Wyróżniamy kilka rodzajów dramatów. Biorąc pod uwagę temat i jego sposób ujęcia przez autora dramat dzielimy na:
- tragedię
- komedię
- dramat właściwy
W obrębie komedii możemy wyróżnić: farsę, tragifarsę, krotochwilę i związane z muzyką: melodramat, wodewil, operę i operetkę.
U nowszych pisarzy dramatycznych spotyka się ponadto wiele innych, dowolnie obranych określeń, jak: epizod, groteska, katastrofa rodzinna itp.
Ponieważ dramat może czerpać tematy ze wszystkich dziedzin życia, może przedstawiać świat zarówno rzeczywisty jak i fantastyczny toteż wyróżniamy dramaty:...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT