Mamy na stronie: 30552 materiałów

Epika średniowieczna

PIEŚŃ O ROLANDZIE

Ma przejrzystą kompozycję trójdzielną. Wstęp to przygotowanie zasadzki przez zdrajcę Ganeleona. Rozwinięcie akcji przedstawia bohaterską walkę i śmierć Rolanda oraz jego towarzyszy. Zakończenie ukazuje zemstę Karola Wielkiego na Saracenach za śmierć siostrzeńca. Roland był rycerzem Karola Wielkiego i w 778 wziął udział w wyprawie do Hiszpanii zajętej przez Saracenów. Duma i średniowieczne poczucie honoru nakazywały mu samodzielność działania. Mimo trudnej sytuacji nie wezwał pomocy, a tym samym naraził swoich rycerzy na śmierć. Zginęli wszyscy łączne z nim, ale honor średniowiecznego rycerza został obroniony.

ARTYZM FORMY

Nieznany poeta starał się nadać epopei podniosły charakter. Utwór cechuje patos (nastrój podniosły, pełen odwagi) oraz hiperbolizacja (wyolbrzymienie cech jakiegoś przedmiotu lub zjawiska). Narrator często włączał w tok opowiadania bezpośrednie wypowiedzi poszczególnych osób. Z tego powodu stosował on na przemian formę epicką i dramatyczną.


KRONIKI


Cechy i zadania

brak krytycyzmu (nie sprawdzano wiarygodności faktów)

elementy fikcyjne (listy, mowy, pieśni, anegdoty)

funkcja dydaktyczna (wnioski wyciągane z wydarzeń)

przesadne wychwalanie władców

chronologia wydarzeń

język prosty, choć nie pozbawiony metafor i gry słów

pytania retoryczne, wykrzykniki, wołacze, apostrofy dla utrzymania patetycznego stylu

 

Polscy kronikarze i ich dzieła

"Kronika...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT