Mamy na stronie: 30552 materiałów

Etyka olimpijska, dawniej i współcześnie

Pojęcie etyki pojawia się już w starożytności. Zanim przejdę do zestawienia tudzież porównania etyki olimpijskiej dawniej i dziś, chciałabym przedstawić co oznacza samo pojęcie etyki. Etyka jest to notabene ogół zasad i norm postępowania przyjętych w danej epoce i w danym środowisku, moralność. Aczkolwiek to również nomen omen nauka o moralności zajmująca się opisem, analizą i wyjaśnieniem rzeczywiście istniejącej moralności i ustalaniem dyrektyw moralnego postępowania.
W mojej pracy postaram się rozpatrzeć aspekt, jak pojęcie etyki zmienia się na przestrzeni wieków i jak wyglądały normy oraz zasady powszechnie przyjęte, nazywane pojęciem etyki stricte olimpijskiej w przeszłości . Spróbuje też pokazać dyferencje pomiędzy etyką olimpijską dawniej i dziś.
Rozpocznę od ukazania zależności etyki olimpijskiej w starożytności.
Etyka olimpijska w świecie starożytnym dotyczy w szczególności relacji międzyludzkich. W ramach wprowadzenia, pragnę skompilować zarysy historii igrzysk starożytnych, oraz zaakcentować elementy etyki, które pomogę mi w późniejszym zestawieniu różnych pokrojów, autoramentów etyki.
Igrzyska odbywały na Półwyspie Peloponeskim,...
Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT