Mamy na stronie: 30552 materiałów

Filozofia antyku.

Filozofia wyjaśnia genezę świata, powstanie człowieka, zawiera niepisany kodeks postępowania w stosunkach międzyludzkich. W starożytnej Grecji ( a potem w Rzymie ) wytworzyły się dwa poglądy (nurty) filozoficzne:

- człowiek i świat powstał wskutek czynnika materialnego.

- człowiek i świat powstał wskutek czynnika niematerialnego.

Nasłynniejsi filozofowie greccy:

1. Demokryt

2. Arystoteles

3. Sokrates

4. Platon

5. Erastotenes

6. Eudokos

7. Teofrast

Dwa najslynniejsze nurty filozoficzne:

1. Stoicyzm.

Najbardziej wpływowa doktryna zachodnio-antycznego świata, do czasów chrześcijańskich. Tworzyło ją trzech wybitnych filozofów: Zenon z Kition (założyciel szkoły stoików, około 300r. p.n.e.), Kleon (szkoła podupada) i Chryzyp (bardzo szczegółowo rozwinął filozofię, pozostawił wiele pism).

Etyka w/g stoików:

- niezależność od natury, ale i zgodność z nią

- kult dla natury, która ma osobowość boską (jest doskonała)

- mędrzec - ktoś, kto ma cnotę, nie zabiega o dobra zewnętrzne, bo one są niepewne (można je stracić)

- dobra wewnetrzne są pewne, gdyż zależą tylko od człowieka

Dobra wewnętrzne:

- mądrość

- cnota zależne tylko od siebie

- niezależność = wolność

- szczęście

Dobra zewnętrzne =...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT