Mamy na stronie: 30552 materiałów

Filozofia starożytna

FILOZOFIA STAROŻYTNA

Filozofia – wyraz pochodzący z języka greckiego, znaczy dosłownie „miłość mądrości.” Pierwotnie w Grecji filozofia tak właśnie była rozumiana – jako mądrość w ogóle, wiedza wykształcenie. Filozofia jest to nauka o tym, co dla ludzkości jest najważniejsze i najcenniejsze.
Podwaliny filozofii europejskiej stworzyli Grecy w V i IV w. p.n.e. Początki filozofii greckiej sięgają jednak VII w. p. n.e. Jej ojcem był Tales z Miletu. Nie wystarczały mu już wyjaśnienia mitologiczne na temat świata i jego powstania, szukał on logicznej, racjonalistycznej wiedzy o świecie. Łączył on w swojej działalności Praktyczne umiejętności kupca i uczonego – astronoma, inżyniera, polityka i geodety. Jako filozof poszukujący „prazasady” wszechrzeczy, za przyczynę i podstawę wszelkiego istnienia uznał wodę. Wprawdzie twierdząc, że świat pochodzi z wody i składa się z wody, bliski był myśleniu mitycznemu (w mitach także mówiono, że ziemia wyłoniła się z oceanu, że Okeanos i Tetyda byli prarodzicami świata), jednakże w inny sposób ten proces wyjaśniał. Tales mówił o wodzie jako o rzeczy realnej, mit o bóstwach wody, o postaciach fantastycznych.
Na przełomie Vi i V w. p.n.e. żył Heraklit z Efezu – drugiego, najpotężniejszego obok Miletu jońskiego miasta – państwa na wybrzeżu Azji Mniejszej. Według niego prazasadą wszechświata był ogień. Twierdził on tez, że zasadniczą właściwością wszystkiego jest...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT