Mamy na stronie: 30552 materiałów

Geneza kazań

Geneza Kazań
- Kazania, co ciekawe, nie były wygłoszone, mimo że pierwotnie takie było ich przeznaczenie.
- Gatunek ten w renesansie należał do specyficznych form literackich, w których najważniejszą funkcję pełniła postać mówiącego, prezentującego poglądy Kościoła.
- Na tym tle zrodził się profetyzm Kazań, wzmocniony jezuicką edukacją Skargi.
- Źródeł Kazań sejmowych należy doszukiwać się w Starym Testamencie, zwłaszcza w księgach Izajasza i w Jeremiaszowych trenach.
- Tonacja prorocza Skargi, tak chętnie wyzyskiwana później przez romantyzm, nie stanowiła oryginalnej konwencji uczonego jezuity.

Zakres treści, kompozycja
- Kazań było osiem (najważniejsze to Pierwsze, O mądrości potrzebnej do rady, Wtóre, O miłości ku Ojczyźnie, i Siódme, O prawach niesprawiedliwych).
- Układ Kazań stanowi wyraźną propagandę programu polityczno–społecznego...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT