Mamy na stronie: 30552 materiałów

Horacy- horacjańska filozofia życia

Bez wątpienia Horacy był jednym z najwybitniejszych liryków rzymskich. Jego początkowa twórczość wzorowana była na utworach Lucyliusza, Menipposa i stoicko- cynickiej postawie filozoficznej. Niepodważalnymi autorytetami w zakresie liryki byli dla Horacego Alkajos, Archiloch, Safona i Anakreont, autorzy greckich liryków epoki helleńskiej, na których wzorowane były najsłynniejsze dzieła Horacego, Pieśni (zwane też odami). Ich tematyka jest urozmaicona (miłosne, filozoficzne, biesiadne, okolicznościowe, polityczne- wyrażające poparcie dla programy politycznego Oktawiana Augusta).
Horacy upodobał sobie małe, zwięzłe formy literackie, unikał natomiast wielkich dzieł epickich. „Pieśni” Horacego są krótkimi utworami o budowie stroficznej. Każda oda poety liczy od pięciu do dziesięciu strof.
W „Pieśniach” zawarty został „program” poetyki Horacego, dla którego szczególnie istotne były: kontynuowanie i pogłębianie związków z klasyczną poezją grecką, podkreślenie roli poety jako nauczyciela i mentora, ukazującego i utrwalającego rzeczywistość. Filozoficzna wymowa „Pieśni” swoją specyfikę zawdzięcza niecodziennemu połączeniu elementów myśli stoickiej i epikurejskiej, jakie dokonało się na kolejnych etapach artystycznej drogi Horacego. Ta niespotykana synteza dwóch odrębnych filozofii antycznych zaowocowała narodzinami oryginalnej ideologii poety, która znalazła swój wyraz we wszystkich dziełach Horacego.
Głównym wyznacznikiem...
Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT