Mamy na stronie: 30552 materiałów

Informacje o starożytnym Rzymie

Starożytny Rzym obejmuje mniejsze niż starożytna Grecja ramy czasowe, bo od 753 r. p.n.e. (założenie Rzymu) do 476 r. (upadek cesar­stwa zachodniorzymskiego).
Założycielami Rzymu - według legendy - byli Romulus i Remus (synowie boga Marsa, wrzuceni j ako niemowlęta do Tybru przez zazdro­snego o władzę wuja, uratowani przez pasterza i wykarmieni przez wil­czycę - symbol Rzymu do dnia dzisiejszego). Romulus zabił później Remusa i panował jako pierwszy król Rzymu.
Od 753 r. p.n.e. Rzymianie zaczęli liczyć czas. Najstarsze ślady za­siedlenia nad rzeką Tybr pochodzą z XVI w. p.n.e.

Rzymianie podbili Grecję w IV w. p.n.e., kiedy nie była już jednoli­tym państwem (między miastami-państwami dochodziło do wojen do­mowych; dominacja Aten nie podobała się m.in. Sparcie).
Po podboju Italii w IV i III w. p.n.e. Rzym, miasto rozpostarte na siedmiu wzgórzach, opanował wszystkie ziemie wokół Morza Śród­ziemnego, które stało się jego wewnętrznym basenem.

W 200 r. p.n.e. Rzym panował już nad całą Italią, a w I w. p.n.e. po­dwoił swój obszar, zjednoczył pod swoim panowaniem cały świat śród­ziemnomorski, stał się państwem trzech kontynentów i osiągnął szczyt swej potęgi. Powstało wielkie Imperium Rzymskie.
Najsłynniejszym wodzem rzymskim był Juliusz Cezar (101-44 p.n.e.). Starożytny Rzym przejął po Grecji jej dziedzictwo.

WI w. p.n.e. Rzymianie zajęli Palestynę, której królem z woli Rzymu został Herod.
Pod koniec jego...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT