Mamy na stronie: 30552 materiałów

Jak religijne wierzenia Greków łączyły się z ich filozofią ?

Zanim powstała filozofia, głównymi wychowawcami młodzieży byli poeci, jednym z najsłynniejszych z nich okazał się Homer. Słuszna więc wydaję się myśl, że poematy stały się czymś w rodzaju Biblii Greków. Grecy szukali w nich duchowej strawy, często zaglądając do poematów homeryckich. Dla wielu starożytnych Greków stanowiły one główne wzorce życia oraz materiały do refleksji, a także kształtowały wyobraźnię, a wiec stanowiły istotne elementy wychowania duchowego.
Zauważono, że poematy homeryckie zawierają w sobie pewne wymiary, które stwarzają wyraźną różnicę pomiędzy nimi, a innymi poematami stworzonymi przez nowo powstające ludy. Poematy homeryckie noszą już w sobie niektóre ślady ducha greckiego, które potem doprowadzą do powstania filozofii. Słuszne jest stwierdzenie, że dwa pierwsze eposy- „Iliada” i „Odyseja” zadziwiają swoim bogactwem i urozmaiceniem, przepełnieniem cudownością i fantastycznymi sytuacjami. Już w tym momencie widać, że wyobraźnia homerycka kieruje się poczuciem harmonii, eurytmii, proporcji, granicy i miary. Niewątpliwie są to stałe cechy późniejszej filozofii greckiej, która przecież miarę i granicę gloryfikuje do najwyższej rangi decydujących zasad metafizycznych. Trzeba również zaznaczyć, że w poezji Homera duża rolę odgrywa sztuka motywacji, w tym sensie, że poeta nie tylko opowiada o pewnych zdarzeniach, ale także szuka dla nich odpowiedniego uzasadnienia. Jednakże ten tok...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT