Mamy na stronie: 30552 materiałów

Komu przyznać rację – konflikt tragiczny bohaterów „Antygony” Sofoklesa

Od wieków pokolenia czytelników stawiają sobie pytanie kto postąpił słusznie, czyje przekonania były słuszniejsze. Poruszony w utworze sprzeciw dwóch równorzędnych racji wywołuje spór i zmusza do refleksji. W tej pracy postaram się opisać swój stosunek do tragicznych postaci.

Antygona, wolna jednostka żyjąca w państwie demokratycznym i tolerancyjnym ma prawo do swej religii. Postępując zgodnie z wyznawaną wiarą stawia za swój cel i najwyższe dobro wypełnienie woli boskiej. Chodzi tu o konieczność pochówku zmarłego, w celu uratowania jego duszy od wiecznej tułaczki i zapewnienie jej spokojnej wędrówki do hadesu.
Jako siostra zmarłego Polinejkesa, czuje się w pełni zobowiązana do godnego pochowania swego brata. Jej miłość pomaga jej w dążeniu do celu i silnie motywuje do walki. Za największa świętość uznaje sacrum i mimo trudów napotykanych na drodze dzielnie walczy o honor i szacunek dla brata nieboszczyka.
Jej przekonanie potępia odrzucenie i brak wartości dla uczuć jednostki na rzecz jakiejś ustawy czy bezdusznego dekretu. Antygona wyraża swój sprzeciw i obawę o „zdeptanie” i...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT