Mamy na stronie: 30552 materiałów

Co sądzę o filozofii Marka Aureliusza?

Moim zdaniem filozofia powinna zaspokajać potrzebę wyjaśniania świata, poszukiwania w nim jakiegoś porządku, nadawania mu sensu. W mitach, grecy nie poprzestali jednak na opisie świata rzeczywistego, lecz zadawali pytania o miejsce człowieka w porządku świata, o jego związki z przyrodą i innymi ludźmi, o miłości i śmierci.

Marek Aureliusz mówi nam w swych „Rozmyślaniach”, co sądzi o życiu ludzkim. Pisze, że życie ludzkie musi opierać się na rozpatrywaniu wszystkiego, gdyż tylko wtedy człowiek silniejszy jest nad przyjemności i cierpienie. Więc ja się pytam: dlaczego mamy nie korzystać z tego, co ludzkie(przyjemności)? Dlaczego odmawiać sobie człowieczeństwa? Przecież przyjemności towarzyszą ludziom od zawsze, są w ich naturze. Mam tu oczywiście na myśli zabawę, która zna umiar. Bo tylko taka sprawia przyjemność i kształtuje nasz charakter.

Aureliusz nakazuje nam kierować się przede wszystkim rozumem. Mamy być odpowiedzialnymi za każdą chwilę swojego życia. Wyzbyć się natomiast mamy uczuć i wrażliwości. Moim zdaniem jest to rada dla ludzi, którzy uważają, że dobrze im się żyje, bo mają pieniądze. Uważają, że to właśnie one...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT