Mamy na stronie: 30552 materiałów

Mowa "O wieńcu" Demostenesa.

Kultura i literatura grecka głównie kojarzy się z Atenami. Właśnie tam, w V i IV w. p. n. e., nastąpił rozwój filozofii, niezwykłą harmonię osiągnęła rzeźba i architektura, powstały największe dokonania dramatu i teatru, zrealizował się nieosiągalny później ideał ustroju społecznego- demokracja ateńska. Był to tzw. „złoty wiek” ludzkości.

Wtedy też rozwinęła się retoryka, czyli sztuka pięknego, logicznego mówienia oraz wyrażania uczuć. Wchodziła ona w skład podstawowego wykształcenia humanisty. Za jej ojca uznano Isokratesa, a rozwijali ją m.in. Arystoteles, Gorgiasz czy sofiści. W Rzymie był to Cyceron, Kwintylian i Tacyt. Najsłynniejszym zaś mówcą greckim był nie kto inny jak Demostenes- polityk i zażarty przeciwnik macedońskiej dominacji w świecie greckim. Wywodził się z zamożnego rodu, ale został sierotą w dzieciństwie. Cierpiał w młodości niedostatek, gdyż opiekunowie chłopca pozbawili go majątku. Aby zarobić na życie został logografem, czyli osobą piszącą mowy dla stron stających przed sądem. Mowy te zyskały sobie takie uznanie, że Demostenes w bardzo krótkim czasie zdobył sporą klientelę. W trzydziestym roku życia porzucił zawód logografa i poświęcił się całkowicie działalności politycznej. Od 351r.p.n.e. Demostenes całą potęgę swej wymowy zwrócił przeciwko Filipowi Macedońskiemu, uważając go za największego wroga swobód greckich. Mowy przeciw Filipowi, „Filipiki”, przyniosły...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT