Mamy na stronie: 30552 materiałów

Nauczyciel ludzkości - Sokrates

POGLĄDY :
Sokrates spojrzał na człowieka z innej strony , powiedział :
" Człowiek to ten , który rozpoznaje dobro i powinien je czynić ". w ten sposób jednoznacznie świadczy , że najważniejsze zasady w egzystencji ludzkiej to prawa etyczne , które stanowią niejako fundamenty człowieczeństwa . Zaznaczył , że ich brak w życiu człowieka sprawiłyby , że upodobnił by się on do zwierzęcia rozumnego , lecz gotowego czynić zło świadomie . To stwierdzenie uzmysławia nam jak szczególnie niebezpieczna byłaby taka istota , pozbawiona sumienia i kierująca się jedynie instynktem (nie tylko samozachowawczym ) .
CNOTA JEST DOBREM BEZWZGLĘDNYM .

Sokrates wskazał na zalety , które są jedne dla całego rodu ludzkiego : sprawiedliwość , odwaga , panowanie nad sobą , są zaletami zawsze i wszędzie . Nazywając te zalety " cnotą " , dał temu wyrazowi bardziej specjalne , a właściwie zupełnie nowe znaczenie . Wytworzył nowe pojęcie cnoty przez to , ze spośród zalet człowieka wyodrębnił specjalnie zalety moralne . Prawa dotyczące cnoty moralnej są " niepisane " , nie ma ich w kodeksach ; niemniej są trwalsze od pisanych . Wywodzą się bowiem z samej natury rzeczy , a nie z ustanowienia ludzkiego ; jakże mogłyby być ustanowione , skoro są powszechne , jednakowe dla wszystkich ludzi ? - wszak wszyscy ludzie nie mogli zejść się razem i ustanowić praw - tak rozumował Sokrates . Na powszechność praw moralnych kładł szczególny nacisk ,...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT