Mamy na stronie: 30552 materiałów

Poezja tyrtejska

Liryka tyrtejska i religijno-mesjanistyczna chętnie posługiwała się formą podniosłej pieśni i hymnu oraz podmiotem zbiorowym "my", w którego imieniu przemawiała. Zgodne to było ze wzmiankowaną wyżej jej niechęcią do intymności, prywatności, uczuć jednostkowych i postaw "cywilnych". Z tym większą uwagą należy odnotować nieliczne przykłady utworów, w których dochodziły do głosu inne wartości niż oręż i czyn żołnierski. To przede wszystkim wiersz Goszczyńskiego "Przy sadzeniu róż", pisany po klęsce postania listopadowego, w którym piękny sens dokonania trwałego nadaje sadzeniu kwiatów, i liryk Romanowskeigo "Kiedyż?", przeniknięty marzeniem o spokojnym trudzie oracza.
Wiersze te dowodzą, iż ich twórcy mieli świadomość bolesnego skazania na heroizm i męczeństwo w życiu oraz redukcję poezji do tematów i tonów godnych spiżowej liry.

Kulminacja klęsk narodowych, którą przyniosło powstanie styczniowe, i...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT