Mamy na stronie: 30552 materiałów

Stary Testament

Pierwsza część Biblii chrześcijańskiej - nazwa pochodzi od greckich słów oznaczających testament albo przymierze. Jest to zbiór pism judaistycznych (ży­dowskich) składający się, według kanonu katolickiego, z 46 ksiąg. Niektóre księ­gi są tekstami bardzo krótkimi, liczą niekiedy po kilkanaście wierszy. Wszystkie zostały one napisane i zredagowane przed narodzeniem Chrystusa. Większość ksiąg powstawała etapami, rozrastała się przy kolejnej redakcji. Na przykład pierwszy rozdział Księgi Rodzaju jest o około 400 lat starszy od drugiego, księgi posiadają wielu autorów i redaktorów, a tytuł księgi wcale nie oznacza autorstwa wymienionego w nim pisarza. W Starym Testamencie znajdziemy opowiadania, legendy, mowy, prawa, poezję, przysłowia, modlitwy, apokalipsy i wiele innych rodzajów wypowiedzi.

Stary Testament, generalnie mówiący o życiu i ludzkim doświadczeniu w świetle woli Boga, dzieli się na trzy główne części (określane niekiedy mianem Biblii hebrajskiej - ich ostateczny kształt został ustalony około I wieku):

PIĘCIOKSIĄG (księga w pięciu zwojach), zwany też Prawem (albo Pra­wem Mojżeszowym) lub Torą (od hebrajskiego słowa nauka). Do XVIII wieku za autora Pięcioksięgu uchodził Mojżesz. Pięcioksiąg tworzy pięć pierwszych ksiąg Biblii:
1. Księga Rodzaju (Genesis). Przedstawia opis stworzenia świata (to zagadnie­nie określa się mianem kosmogonii), początku narodu Izraela, ludzkiej historii, dziejów...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT