Mamy na stronie: 30552 materiałów

Test z Mitów

cWersja A
Test sprawdzający


1. ,,Odpowiedział bogom podstępem za podstęp. Zabił wołu i podzielił go na dwie części. Osobno złożył mięso, które owinął skórą, oddzielnie zaś kości i nakrył je tłuszczem. Za czym poprosił Zeusa: ,, Którą część weźmiesz, odtąd będzie bogom poświęcona”. Podany fragment pochodzi z mitu o:
A. Syzyfie
B. Prometeuszu
C. Edypie
D. Orfeuszu
E. Jazonie

2. ,, Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego”.
Podany fragment pochodzi z:
A. opowieści o Kainie i Ablu
B. przypowieści o miłosiernym Samarytaninie
C. opowieści o Abrahamie i Izaaku
D. przypowieści o synu marnotrawnym
E. opowieści o Samsonie

3. Najdzielniejszy i najszlachetniejszy z bohaterów trojańskich, wielokrotnie wyróżnił się w obronie ojczyzny. O kim mowa w podanym fragmencie?
A. Parysie
B. Agamemnonie
C. Hektorze
D. Patroklesie
E. Achillesie

4. Które z wydarzeń poprzedza aresztowanie Antygony?
A. spotkanie Hajmona i Ismeny
B. spotkanie Hajmona i Antygony
C. spotkanie Kreona i Eurydyki
D. spotkanie strażnika i Tejrezjasza
E. spotkanie Ismeny i Antygony
5. Wskaż odpowiedź błędnie wyjaśniająca motywy postępowania Antygony.
A. przywiązanie do tradycji
B. posłuszeństwo prawom boskim
C. wierność uczuciom siostrzanym
D. pragnienie upokorzenia Kreona
E. lojalność rodzinna
6.,, Nie pytaj próżno, bo nikt się nie dowie,
Jaki nam koniec gotują bogowie

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT