Mamy na stronie: 30552 materiałów

Historia postaci ze Starego Testamentu – Noego.

Bóg, widząc zło postępujące na Ziemi wśród ludzi, których stworzył, ich wielką niegodziwość i wrogie usposobienie, żałował, że wykreował człowieka, i zasmucił się. Wreszcie Pan rzekł: „Zgładzę ludzi, których stworzyłem, z powierzchni ziemi: ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłem”. Jedynym człowiekiem, którego Bóg darzył życzliwością i zaufaniem był syn Lameka, Noe.

W chwili porodu Noego, ojciec dzieciątka rzekł: „Ten niechaj nam będzie pociechą w naszej pracy i trudzie rąk naszych na ziemi, którą Pan przeklął” Noe, człowiek prawy i godziwy wyróżniał się nieskazitelnością wśród współczesnych sobie ludzi. Był to mężczyzna dobrego serca i honoru, dlatego z Bogiem żył w przyjaźni. Ponieważ Pan stworzył człowieka na swoje podobieństwo, przeto każdy żył wiecznie i duch Stwórcy istniał w istocie cielesnej na zawsze. Stworzyciel dostrzegał skażenie i naruszenie idealnej harmonii ziemi przez istotę niemoralną – człowieka. Widząc postępujące na świecie zło, rzekł do Noego: „Postanowiłem położyć kres istnieniu wszystkich ludzi, bo ziemia jest pełna wykroczeń przeciw mnie; zatem zniszczę ich wraz z ziemią.” Zapowiedział On wielkie deszcze, które padając na ziemię bezustannie przez czterdzieści dni i nocy, wywołają potop, który pokryje wodą ziemię całą, zgładzi wszelkie żyjące stworzenia, a wraz z nim nastąpi klęska człowieka. Postanowił...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT