Mamy na stronie: 30552 materiałów

Ustosunkuj się do stwierdzenia: „Współczesny człowiek powinien znać Biblię nie tylko ze względów religijnych”

Jako słowo wstępu chciałbym stwierdzić iż zgadzam się z powyższym stwierdzeniem w zupełności. Istnieje wiele książek zawierających różnorakie walory estetyczne lub prawdy i morale o egzystencji człowieka, lecz żadna pozycja literacka nie przedstawia czytelnikowi swojej treści w tak imponujący sposób. Potęga z jaką potrafi opanować serce ludzkie jest niepojęta. Nie trzeba być wierzącym aby zrozumieć treści zawarte w tym wspaniałym dziele. „Biblia” stanowi ogromne źródło wiedzy, wzorców godnych do naśladowania, prawd i postaw, dzięki którym człowiek może godnie przeżyć swój czas na tym ziemskim padole. Jej wyjątkowość stylu, budowy, treści jest wprost urzekająca.

„Biblia”, inaczej pismo „Starego i Nowego Testamentu”, to zbiór ksiąg religijnych judaizmu i chrześcijaństwa. Jest to najbardziej znana księga na świecie. Tłumaczona na około 1200 języków i narzeczy, funkcjonuje na Ziemi od ponad 3000 tysięcy lat. Wartość „Biblii” rozważamy w trzech płaszczyznach - religijnej, moralnej i kulturalnej.

Nadzwyczajność „Biblii” polega na tym, że przekazuje ona tylko jeden system filozoficzno-moralny, wypowiedziane w różnym czasie, przez odmiennych ludzi, w niejednolitej formie. „Pismo Święte” jest księgą bardzo urozmaiconą pod względem gatunkowym. Nazwy tych gatunków znamy z różnych przekazów literackich powstałych w różnych epokach są to np.: opowiadania historyczne, listy, hymny, pieśni, kazania, aforyzmy, treny,...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT