Mamy na stronie: 30552 materiałów

Wizerunki Maryjne w Bogurodzicy i lamencie Świetokrzyskim

Kultura średniowieczna nastawiona była na Boga. Uznawano go w tym zcasie za cel życia. Epokę tę charakteryzowało głęboka wiara i intensywne praktykowanie jej.W całej Europie szeżyła się religa, nauka oraz twórczośc ludzka.

W początkach państwa polskiego, litelatura rozwijała się dzięki charakterystycznej dla okresu średniowiecza inspiracji, jaką była dla niej religia chrześcijańska. Dlatego też najstarsze polskie zabytki piśmiennicze mają charakter sakralny. Pierwotnie były to utwory przybyłe z Zachodu Europy, wkrótce jednak Polska dorobiła się własnych, niepowtarzalnych dzieł.Do najpiękniejszych, a zarazem najstarszych dzieł tego okresu zaliczamy Posłuchajcie bracia miła oraz o 200 lat starszy najdawniejszy tekst poetycki i drukowany, jakim jest „Bogurodzica”, który Odznacza się największym kunsztem artystycznym i uznany został za arcydzieło średniowiecznej poezji.


Obie te pieśni przedstawiają różny obraz Matki Boskiej, pełniącej istotną rolę w liryce średniowiecznej, zarówno jako dostojnej rodzicielki, jak i tej ludzkiej i bliskiej człowiekowi matki.

Lament Świetokrzyski" inaczej Posłuchajcie bracia miła przedstawia dramat, cierpienie Matki Boskiej pod krzyżem, na którym umiera jej ukochany syn . Matka została udręczona do granic ludzkiej wytrzymałości, jest bezsilna, nie może ulżyć synowi co jeszcze pogłębia jej...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT