Mamy na stronie: 30552 materiałów

Wpływ kultury Starożytnej na współczesnego człowieka

Na całokształt kultury współczesnego człowieka składają się zachowanie, wzory tych zachowań oraz wytwory człowieka. Kultura oparta na religi, pracy, zabawie, obyczajach i sztuce jest inwidualną cechą każdego społeczeństwa. W europie i na wszystkich innych kontynentach można jednak wyodrębnić cechy kultury wspólne dla wszystkich narodów zamieszkujących dany kontynent. Wynikają one z głęboko zakorzenionych tradycji sięgających czasami wielu tysięcy lat wstecz. Współczesny europejczyk czerpie te archetypiczne dla siebie wzorce ze starożytnej kultury Judeo-chrześcijańskiej i grecko-rzymskiej. Te dwa starożytne prądy posiadają wiele różnic, ale w niektórych miejscach zauważalne jest też podobieństwo tak jak np. w przypadku teorii powstania świata. Starszą kultura to Judeo-chrześcijańska, z której wywodzi się „Biblia”, pisana przez wieki jest wynikiem pracy wielu autorów. Z „Biblią”, fundamentem chrześcijaństwa wiążą się wierzenia współczesnego europejczyka. Znacznie później narodziła się kultura grecka i będąca jej wynikiem rzymska. Określiła ona przede wszystkim klasyczne kanony sztuki.
Zdecydowana większość europejczyków deklaruje siebie jako Chrześcijanina. Istnieje wiele odłamów tej wiary jednak wszystkie te odłamy łączy jedno. Moralność i charakterystyczne cechy religii określone przez surowe przepisy dekalogu, który Mojżesz otrzymał od Boga na górze Synaj. „Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie”...
Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT