Mamy na stronie: 30552 materiałów

Dlaczego, według ciebie, mitologia i biblia to najważniejsze źródło kultury?

Twierdzenie, że Mitologia i Biblia to najważniejsze źródła kultury, wydaje się oczywiste i niepodlegające dyskusji. Należy jednak zwrócić uwagę, że dotyczy ono korzeni szeroko pojętej kultury europejskiej i w odniesieniu do niej będę je rozważać. Warto tymczasem pamiętać o istnieniu zupełnie innych tradycji, zbudowanych na zupełnie innych podstawach, chociażby w krajach Dalekiego Wschodu.
Dla nas, ludzi z europejskiego kręgu kulturowego, zarówno Mitologia, jak i Biblia stają się bardzo istotne jeszcze przed pierwszym bezpośrednim zetknięciem się z ich tekstem, ponieważ podają najstarsze wzorce zakodowane w ludzkiej psychice, określające sposoby funkcjonowania człowieka. Ukazują wartości uniwersalne, na przykład miłość rodzicielską, realizowaną i przez Sarę – matkę Izaaka, i mitologiczną Demeter, a także mówią o sytuacjach granicznych jak utrata dziecka w micie o Niobe czy w Ewangelii. Stawiają podstawowe pytania – o źródło zła, pochodzenie świata i człowieka, sens cierpienia.
W Biblii mają swój początek liczne obyczaje, takie jak powaga na pogrzebie, zachowanie ciszy w miejscach świętych czy uroczyste obchodzenie świąt. Z niej wywodzi się porządek patriarchalny i tradycyjny podział ról płciowych. Biblia stanowi także źródło uniwersalnego, podstawowego i ogólnie przez wszystkich akceptowanego prawa, jakim jest Dekalog.
Kulturowa obecność Mitologii i Biblii uwidocznia się także w języku. Mówimy nieraz na...
Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT