Mamy na stronie: 30552 materiałów

Świat ludzi i świat bogów w mitach greckich

Mit jest opowieścią ,  która przedstawia i organizuje wierzenia dawnej społeczności, próbuje dać odpowiedź na pytanie o pochodzenie człowieka i świata. Mity tworzą więź społeczną, przybliżają obyczaje i tradycje starożytnego człowieka. Pełniły one funkcje poznawcze, umożliwiając interpretacje zjawisk przyrody i światopoglądu. Są podstawą wierzeń religijnych.

Na początku mity były przekazywane z pokolenia na pokolenie formą ustną. Dopiero później zostały one spisane i posegregowane. Jednym z głównych zbiorów jest "Mitologia Jana Parandowskiego ". Dowiadujemy się z niej o społeczności starożytnych Greków. Mity zawarte w tym zbiorze opowiadają nam historię wiary od samego zarania. W mitologii greckiej występuje politeizm, czyli wiara w wielu bogów, którzy posiadają nadprzyrodzone cechy. Mity pełniły kilka zasadniczych ról w życiu Greków, które miały wpływ na rozwój ich kultury: Poznawcze - dawały one ludziom tamtej epoki szansę zrozumienia zjawisk przyrodniczych, z którymi mieli oni bezpośredni kontakt. Mity kształtowały światopogląd, dawały możliwość wyjaśnienia zjawisk społecznych i rytuałów związanych z wiarą. To wszystko stanowiło wzmocnienie więzi społecznej i więzi sakralnej, która wyrażała kulty bogów i ukazywała obrzędy z tym związane. Postaci bogów, herosów lub nawet zwykłych ludzi przedstawiały różne archetypy, które ukazywały cechy rzeczywistych ludzi. Na przykład postacie Zeusa i Kronosa...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT