Mamy na stronie: 30552 materiałów

Przejście od mitologii do nauki

W czasach starożytnych nie  było nauki. Świat objaśniano jedynie mitologicznie- Bóg tak chce- tak musi być. To Bóg i nic więcej , był podstawą wszystkiego co dzieje się na Ziemi. Jest on prekursorem, konstruktorem i wykonawcą wszelkich procesów ziemskich. Kiedyś wreszcie starożytni Grekowie przeszli od mitologicznego i umiejętnościowego wyjaśniania świata do naukowego. Osobą, która dokonała tego przejścia jest Tales z Miletu. Żył on na przełomie VII i VI w. Był to w jednej osobie polityk, stąd nazwa mędrca, technik, inżynier, kupiec i podróżnik.

Z podróży przywoził nie tylko towary, ale również umiejętności. Tales potrafił zmierzyć wysokość piramid czy określić dzień zaćmienia słońca. Nie był on jednak ani uczonym geometrą , ani uczonym astronomem. Obliczenia swe robił raczej sposobem techników- obliczał ale nie wiedział dlaczego tak powinno się to robić, przepowiadał zjawiska nie znając przyczyn ich powstawania. Tales nie był naukowcem, posiadał jedynie zdolności. Nauka tym różni się od umiejętności, że ona jest zbiorem praw, tworzonych dzięki umiejętnościom. Pojedyncze obserwacje, procesy, założenia muszą być związane z innymi i uporządkowane aby stanowiły naukę. Sama świadomość , że procesy przebiegają tak a tak, że występują dane zjawiska nie wystarczy. Świadomość ta musi być zanalizowana i wyrażona w postaci twierdzeń przy pomocy pojęć. Cały opisany...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT